europäische

Landgüterinitiative

  • MAUER
  • MENSCH
  • LANDSCHAFT

Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas projekts

Aizdzires Muiža

  • SATIKŠANĀS
  • ZINĀŠANAS
  • PIEDZĪVOJUMS

Caur pagātni uz rītdienu -
2017.gada sezonas uzsākšana!

Piedalies!

Muižas atjaunošanas projekta pamatideja

Kāpēc kultūrvēsturiski vērtīgs ēku komplekss tiek atstāts novārtā, un vairākus gadu desmitus tas ticis pakļauts sabrukumam un postažai? Varbūt intereses trūkuma dēļ vai vienkārši vērtību trūkuma dēļ. Iemesls varētu būt, ka netiek saskatīta jēgpilna šāda objekta izmantošana, t.i. izmantošanas forma, kas prasa milzīgas pūles, lai šīs vēsturiskās celtnes saglabātu. Par pamatu īpašai komerciālai pieejai ir ierobežotais tūristu skaits un neiepriecinošs vietējais saimnieciskais potenciāls. Tie ir pamatnosacījumi, kuri ne tikai Aizdzires muižu, bet arī daudzus citus arhitektūras pieminekļus Austrumvācijā un citās Austrumeiropas valstīs noveda postā.

Realitātē uz vietas īsā laikā maz kas maināms. Mēs ievērojam alternatīvu ēkas konservācijas un muižas attīstības pieeju. Tas ir ceļš, kas mūs ved uz mērķi. Kopā ar visiem iesaistītajiem vēlamies, lai pats projekts ir kā piedzīvojums. Mēs ceram uz visu dalībnieku kopības sajūtu un vidi, kurā mājo kultūra, izglītība un starptautiskā apmaiņa.

Projekta dalībnieki ir brīvprātīgie, kuri vēlas piedalīties arhitektūras pieminekļu kopšanā, neprasot atlīdzību. Stimuls iesaistīties projektā ir tā izglītības un aktivitāšu piedāvājums, kā arī projekta labais nodoms. Naktsmītnes tiek nodrošinātas.

Mēs vēlamies, lai projekta aktivitātes mums radītu perspektīvas muižu izmantot arī nākotnē. Turklāt uzmanība un pievienotā vērtība, ko rada projekts, varētu nākotnē palīdzēt ar papildu resursu piesaisti. Tas attiecas ne tikai uz dažādu nozaru speciālistiem, bet arī uz brīvprātīgo darbu un finanšu līdzekļiem.

Šeit vairāk informācijas par to, kas un kādā veidā projektā var iesaistīties.

uz augšu