europäische

Landgüterinitiative

  • MAUER
  • MENSCH
  • LANDSCHAFT

Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas projekts

Aizdzires Muiža

  • SATIKŠANĀS
  • ZINĀŠANAS
  • PIEDZĪVOJUMS

Caur pagātni uz rītdienu -
2017.gada sezonas uzsākšana!

Piedalies!

Tuvākās aktivitātes

2017. gada sezonā tiks veikti tālāki ēku un apkārtnes sakopšanas darbi, kā arī īstenotas aktivitātes, kas nepieciešamas Aizdzires muižas attīstībai.

Pasākumi ēkās un apkārtnē

Kungu māja

Nepieciešams veikt noteiktus ēkas saglabāšanas darbus, piemēram, ēkas ārējo konstrukciju uzlabošanu. Tas ir noderīgi ne tikai būvtehnisko mērķu sasniegšanā, bet kalpos arī ēkas ārējā izskata uzlabošanai. Kungu mājas izbūvi nav paredzēts veikt īsā laika posmā, jo Aizdzires muižas projekts vēl tikai veidojas un organizatoriskie, loģistiskie un finansiālie izaicinājumi, kas saistīti ar šāda mēroga ēku atjaunošanu, īsā laikā nevar tikt pārvarēti. Vidējā laika posmā ārēji sakārtotā kungu māja būs galvenais vizuālais un arhitektoniskais akcents kompleksa teritorijā, pateicoties kam projekta atrašanās vietā – Aizdzirē – būs īpaša gaisotne un šīs vietas pievilcība pieaugs gan projekta dalībnieku, gan apmeklētāju acīs.

Dažas no plānotajam aktivitātēm:

Ēkas atbrīvošana no papildu sloga – lai noņemtu slodzi no ēkas konstrukcijām un atbrīvotu nesošos elementus, pilnībā jāizvāc būvgruži un grīdas pildījums.

Koka konstrukciju impregnēšana – lai aizkavētu progresējošo mitruma radīto bojāšanos, jāimpregnē visi griestu baļķi, jumta spāres un citi būtiski koka elementi.

Mūra uzlabošana – jāaizstāj nodrupušie ķieģeļi un atsevišķas vietas ārējā mūrī jāsaremontē vai jāmūrē no jauna.

Apmetuma bojājumu novēršana – vietās, kur jumts bojāts un tāpēc apmetumam ticis klāt ūdens, apmetums lielos laukumos daļēji nolobījies un tāpēc jāuzklāj no jauna.

Ūdens novadīšana – lietusūdens no ēkas jumta un tās apkārtnes ir jānovada prom uz muižas dīķi. Tāpēc ap ēku tiks ierīkots grāvis. Ja būs pieejami resursi, tiks ierīkota drenāža.

Piebūve pie kādreizējās galvenās ieejas – jāveic akmens velvju remontdarbi, lai novērstu to sabrukšanu. Piebūve jāatjauno tās vecajā formā.

Verandas izbūve – jāpabeidz remontdarbi verandas piebūvē, lai pa to varētu staigāt un jāizbūvē kāpnes, lai tā būtu pieejama. Ir jābūt iespējai verandu izmantot, piemēram, grila vakariem, lai spertu pirmo soli kungu mājas gaisotnes atjaunošanā. Jāveic tādi darbi, kā jumta uzlikšana, grīdas remonts sabrukušajās vietās virs pagraba velvēm, grīdas seguma ieklāšana, mūra uzlabošana un logu aiļu aizklāšana.

Kādreizējā kalpu māja

Kalpu māja, kā arī māja Zilgmes, ir vienīgā ēka, kurai pilnībā saglabājusies ārējās būves struktūra. Tā tiks pilnībā izbūvēta. Tā kā kalpu māja būs pirmā izmantojamā ēka, kas atrodas muižas teritorijā, sākumā plānots, ka to izmantos dažādiem mērķiem – kā dzīvojamās telpas, telpas grupu darbiem, grupu ēdināšanai un brīvā laika aktivitātēm.

Kalpu mājas būvniecības plānojums ir paredzēts projektā un darbu veiks latvietis, šīs nozares speciālists, ar kuru tiks slēgts līgums.

Mēs vēlamies iekopt un lietot arī ēkas apkārtni – sākumā jāattīra teritorija ... Kādreizējie ēkas iemītnieki, kuri tur dzīvoja ļoti sliktos apstākļos, aiz sevis atstāja daudz lietu, kā būvmateriālus, atkritumus, sabrukušu siltumnīcas konstrukciju u.c. Tad mēs plānojam ierīkot dārzu un, piemēram, celiņus, žogu, puķu dobes un iestādīt dekoratīvos augus. Mūsu projekta dalībnieku ēdienkarti nākotnē plānots papildināt ar ražu no sakņu dārza un augļu koku plantācijas.

Kādreizējā govju kūts

Dabīgie akmeņu mūri un to paliekas jāpasargā no tālākas akmeņu izskalošanas lietusūdeņu ietekmē, izskalotās plaisas nepieciešams aizpildīt. Kur būs iespējams, tur mūra daļas atkal tiks uzceltas, lai saglabātu mūri un lai panāktu, ka tas ir līdzīgā stāvoklī kā agrāk. Bez tam ir jāveic vispārīgi sakopšanas darbi.

Šķūnis

Šai ēkai piemīt īpašs šarms un kultūrvēsturiska vērtība, tomēr tā nav labā stāvoklī. Jumts stipri bojāts, jo cietis no nesošo elementu zādzībām un laikapstākļiem, tāpēc tas jādemontē. Mūriem vairākās vietās nepieciešams remonts. Sabrūkot lielai mūra daļai, tā aizmugurē radies caurums, kas jāaiztaisa, lai stabilizētu blakus esošas mūra daļas. Bez tam aiz ēkas kādā dūkstī uzkrājas ūdens. Tā kā tas apdraud pamatus, līdz tuvumā esošajam strautam ir jāizrok grāvis.

Kādreizējais zirgu stallis

Pagalma pusē esošā siena ir stipri bojāta un tā ir jānostiprina. Daudzi mūri un noslēdzošā trīsstūrveida ārsiena jānodrošina pret lietusūdeņu eroziju. Ēkas iekšiene un tās apkārtne jāatbrīvo no atkritumiem un nezālēm.

Apkārtesošā teritorija un parks

Muižas dīķa un strauta iztīrīšana.

Tilts uzlikšana pāri strautam.

Aleju stādīšana – kokus vislabāk stādīt pavasarī, tātad pirms projekta sezonas uzsākšanas. Pašlaik apsveram domu, ka projekta ietvaros to darīsim rudenī.

Muižas parkā esošo koku kopšana – slimie koki jāizrok un to vietā jāiestāda jauni koki.

uz augšu