europäische

Landgüterinitiative

  • MAUER
  • MENSCH
  • LANDSCHAFT

Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas projekts

Aizdzires Muiža

  • SATIKŠANĀS
  • ZINĀŠANAS
  • PIEDZĪVOJUMS

Caur pagātni uz rītdienu -
2017.gada sezonas uzsākšana!

Piedalies!

Līdzšinējās aktivitātes

Iepriekšējos gados kungu mājā tika veikti steidzami drošības pasākumi un remonta darbi, lai to pasargātu no laika apstākļu iedarbības un tālākas demontāžas. Piemēri:

Piebrauktuves pusē tika ierīkota rampa, lai pirmo stāvu padarītu pieejamu no ārpuses.

Abās kāpņu telpās tika ierīkotas jaunas kāpnes, lai pirmais un otrais stāvs būtu pieejami no iekšpuses.

Lai pirmajā stāvā varētu brīvi pārvietoties, telpās bez grīdas tika ierīkotas laipas.

Tika norobežotas bīstamās vietas, piemēram, pagraba velvju iebrukušās vietas kungu mājas ārpusē.

Daļēji izpostītā pagraba velves arka zem ēkas tika nostiprināta ar balstu.

Vairākās telpās pirmajā stāvā tika nostiprināti griestu baļķi, kuri zem bojātajām vietām jumtā bija iepuvuši.

Galvenā jumta daļās, kurās iztrūka līdzšinējais koka šindeļu un šīfera plākšņu segums vai arī tas bija bojāts, tika atjaunots latojums ...

... un tam virsū tika uzklāts skārds. Tas tika darīts pa kreisi un pa labi no jumta zelmiņa esošajās galvenā jumta daļās piebrauktuves un parka pusē.

No abiem zelmiņiem zagļu noņemtais skārda jums tika aizvietots – ķieģeļiem līdzīgas krāsas tonī!

Gar visām jumta malām tika ierīkotas notekcaurules, lai novadītu lietus ūdeni.

Tika ieliktas pagaidu durvis, tiklab pie kādreizējās galvenās ieejas ...

... kā arī pie abām kāpņu telpu ieejām parka pusē.

Vienā no pagraba telpām ēkas sānu pusē tika ierīkota noliktava un darbnīca. Drošībai tur tika ierīkotas pastāvīgas durvis.

Lai pasargātu telpu iekšpusi no lietus un sniega un garnadžiem radītu vismaz psiholoģisku barjeru, logu ailes tika aizklātas ar plēvi.

Lai aizkavētu tālāku akmens konstrukcijas daļu izskalošanos, izbūvi mājas ieejas daļā apklāja ar plēvi.

Tika apklāta arī verandas izbūve ēkas parka pusē.

Jumta remonta darbus un iekšdarbus veica būvfirmas. Kā palīgstrādnieki tika nodarbināti iedzīvotāji, balstoties uz darba attiecībām.

uz augšu