europäische

Landgüterinitiative

  • MAUER
  • MENSCH
  • LANDSCHAFT

Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas projekts

Aizdzires Muiža

  • SATIKŠANĀS
  • ZINĀŠANAS
  • PIEDZĪVOJUMS

Caur pagātni uz rītdienu -
2017.gada sezonas uzsākšana!

Piedalies!

Latvija un Eiropa

2017. gada sezonā Aizdzires muižā īstenotā projekta akcents tiek, pirmkārt, likts uz vācu valodā runājošiem brīvprātīgajiem. Mēs izlēmām par labu šim aspektam, jo:

Projektu uzsāka vācu valodā runājoši iniciatori. 2017. gada sezonas organizatoriskie izaicinājumi ir lieli, tāpēc mēs vēlamies izvairīties no valodu barjeras ne tikai brīvprātīgo piesaistē, bet arī projekta norises laikā. Savukārt valodu barjera kontaktu veidošanā (ar valsts vai pašvaldību iestādēm, arhitektiem u. c.) apmierinošā līmenī tika pārvarēta jau iepriekš.

Vēl jāmin, ka labklājības līmenis Latvijā ir daudz zemāks nekā Rietumeiropā vai Ziemeļeiropā. Tāpēc daudzi interesenti no Latvijas nemaz nedomātu par neapmaksātu darbu vasarā. Turklāt šiem dalībniekiem iesaistīšanās pasākumā varētu nebūt tik aizraujoša, jo projekts tiek īstenots viņu dzimtenē, neilga brauciena attālumā no mājām – citiem vārdiem sakot, nav tik „aizraujošs“ kā ārzemniekam, kuram brīvprātīgā darba veikšanai jādodas uz Baltijas valstīm, iespējams, pirmoreiz.

Bet Aizdzires muiža nav nekāda Latvijas ārzemnieku sala! Jo:

Aidzires muižā nedarbojas tikai brīvprātīgie. Jāuzsver, ka projekta mērķis ir piedāvāt perspektīvu vietējiem iedzīvotājiem , kuri dzīvo ne tik labos apstākļos. Ir iespēja ne tikai strādāt algotu darbu, bet arī veidot kontaktus ar citiem un piedalīties kopienas un kultūras apmaiņā, ko šie cilvēki pretējā gadījuma, iespējams, nemaz nepiedzīvotu.

Arī birojā, lai neieilgtu darbi, ir nodarbināti latvieši. Kopā ģenerējam idejas, kā projektā iesaistīt namamātes godā esošo Latviju. Turklāt visiem ārzemju dalībniekiem piedāvājam iespēju piedalīties latviešu valodas apguves darbnīcās, kā arī izbaudīt latviešu kultūras vakaru, iepazīstot vietējās dejas, mūziku un kulinārijas gardumus.

Papildu tam būs iespēja iepazīt Latviju un latviešus, dodoties ekskursijās un piedaloties brīvā laika aktivitātēs. Arī iedzīvotāji no tuvējās apkaimes un Kandavas būs aicināti, piemēram, piedalīties brīvā laika aktivitātēs Aidzires muižas teritorijā.

Sadarbības ietvaros ar biedrību „Jaunatne smaidam“ 2017. gada sezonā Aizdzires muižas teritorijā tiks organizētas divas 3 nedēļu ilgas nometnes. Šo nometņu ietvaros jau šogad ceļu uz Aizdzires muižu mēros dalībnieki no visas Eiropas.

Vidēji rēķināmies, ka projekts kopumā varētu pulcēt un savest kopā dalībniekus no visas Eiropas un tādā veidā dot pienesumu Eiropas idejas stiprināšanai.

uz augšu