europäische

Landgüterinitiative

  • MAUER
  • MENSCH
  • LANDSCHAFT

Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas projekts

Aizdzires Muiža

  • SATIKŠANĀS
  • ZINĀŠANAS
  • PIEDZĪVOJUMS

Caur pagātni uz rītdienu -
2017.gada sezonas uzsākšana!

Piedalies!

Kurš būs ieguvējs?

Ja projektā iesaistīts brīvprātīgo bezatlīdzības darbs, rodas jautājums – kurš no ieguldītā darba un sniegtajiem pakalpojumiem gūs labumu?

Aizdzires muiža līdz šim ir bijusi privātīpašums. Muižu iegādāties un radīt dažādus citus nosacījumus bija prakstiski apsvērumi, vēl nezinot, ka projektu un tajā paredzēto konceptu varēs īstenot. Šie nosacījumi bija, piemēram, kaimiņmājas Zilgme iegāde, kas vēsturiski bijusi muižas kompleksā, kā arī dzīvojamās mājas Teņņi iegāde un tās izbūve par projekta bāzes vietu. Šie divi lēmumi diemžēl prasīja vairākus gadus.

Nepārtrauktais darbs pie arhitektūras pieminekļa projekta sagatavošanas ir veicinājis to, ka 2017. gada sezonā Aizdzires muiža nodota konkrēta projekta vadītāja rokās. Šī projekta vadītāja uzņēmējdarbības forma ir SIA (uzņēmējdarbības forma, kas Vācijā zināma kā GmbH). Projektā būtiski ir muižas konservācijas un atjaunošanas darbi un tā tālākā sociāli ekonomiskā attīstība. Vienkāršiem vārdiem izsakoties – sasniegt labu rezultātu, bet ar uzņēmēja sapratni. Tādā veidā jauniem projekta dalībniekiem u. c. tiks dota pašu iniciatīva un iemācīts domāt kā uzņēmējam. Mēs saprotam savu konceptu kā inovatīvu risinājumu – nevis lūdzot palīdzību un ziedojumus, bet paši kaut ko piedāvājot. Tāpēc mēs apzināti neizvēlējāmies uzņēmējsabiedrības formu – bezpeļņas organizācija.

Aizdzires muižā uz brīvprātīgo bezatlīdzības darba neviens negrasās iedzīvoties bagātībā, jo:

1. Brīvprātīgo veiktais darbs lielākoties kalpo arhitektūras pieminekļu saglabāšanai (piemēram, ēku un tās apkārtējās teritorijas sakopšana) un nepaaugstina objekta patieso vērtību.

2. Daudz darbus varētu paveikt ātrāk un vienkāršāk, algojot darbiniekus. Algu līmenis valstī ir zems, savukārt brīvprātīgo projekta izstrādes un organizēšanas izmaksas ir daudz augstākas. Algojot darbiniekus, no tā pilnībā varētu izvairīties. Šeit pieskaitāmi arī, piemēram, izdevumi par ēkas Teņņi iegādi un tās izbūvi no grausta par mūsdienīgu dzīvojamo māju, kā arī mājaslapas izveide. Un tomēr mēs izvēlamies šo projektu, jo mēs esam pārliecināti par labiem rezultātiem! Runājot par īpašumā sliktos dzīves apstākļos dzīvojošajiem iedzīvotājiem, mēs vēlamies sniegt viņiem nelielu sociālu palīdzību – daži šā brīža un bijušie iedzīvotāji, kuri iepriekš ar labu un atbildīgu darbu muižas teritorijā sevi ir pierādījuši, saņem iespēju iesaistīties mūsu projektā jau kā algoti darbinieki.

3. Konkrēta muižas izmantošana nākotnē vēl ir ļoti tālu. Vai to būs iespējams izmantot kādai konkrētai saimnieciskai darbībai vēl nav zināms. Ja arī tas izdotos, tad materiālu labumu varētu sākt gūt, ja nākotnes ieņēmumi nosegtu ne tikai nākotnes saimnieciskos izdevumus, bet visus izdevumus, t. i., visus uzkrātos izdevumus, kas radušies kopš darbu uzsākšanas Aizdzires muižā. No šī brīža skatpunkta izskatās, ka tas tik drīz nenotiks.

Ja jūs apsverat iespēju iesaistīties projektā, bet jums nepieciešama papildu informācija par izmaksām un šā brīža projekta finansēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums. Piesakoties projektam, tā dalībniekus jau uz vietas iepazīstinās ar sociāli ekonomisko projekta konceptu.

Nākotnes plāni

Ja 2017. gada sezona būs veiksmīga, mēs plānojam konkretizēt un īstenot dažādas idejas, lai sociāli ekonomisko konceptu attīstītu tālāk. Te ietilpst arī sociāli atbildīgi, domājoši cilvēki, kuri paši nevar piedalīties projektā uz vietas, bet piedāvā iespēju iesaistīties tā aktivitātēs, palīdzot finansiāli vai, piemēram, piedāvājot kvalificētu darbinieku pakalpojumus, par to saņemot pateicības rakstu.

Ņemot vērā to, ka perspektīvas izmantot muižu nākotnē un no tā gūt labumu ir zemas, iepriekš minētais iesaistīšanās koncepts nav jāuztver kā investīciju veids. Tas būs konceptuāli tīrs un taisnīgs darba veids, kurš atbilst šādai devīzei:

„Daudz cilvēku iesaistās labajā darbā, katrs atbilstoši savām spējām un varēšanai. Ja gala rezultātā – papildu ne materiālajai pievienotajai vērtībai, t. i., kultūras mantojuma saglabāšanai un piedalīšanās grupu aktivitātēs – radīsies kāds materiāls labums, katrs tiks atlīdzināts atbilstoši savai iesaistei.“

Šobrīd meklējam sadarbības partneri Vācijā, kas varētu palīdzēt īstenot sociāli ekonomiskās aktivitātes, atbalstot mūs finansiāli. Ja jūs esat iesaistīts kādā projektā, kas orientēts uz arhitektūras pieminekļu saglabāšanu, un atbalstāt mūsu Aizdzires muižas projekta konceptu, būsim priecīgi, ja sazināsieties ar mums vai arī nodosiet mūsu kontaktinformāciju citai ieinteresētajai pusei.

uz augšu