europäische

Landgüterinitiative

  • MAUER
  • MENSCH
  • LANDSCHAFT

Arhitektūras pieminekļa saglabāšanas projekts

Aizdzires Muiža

  • SATIKŠANĀS
  • ZINĀŠANAS
  • PIEDZĪVOJUMS

Caur pagātni uz rītdienu -
2017.gada sezonas uzsākšana!

Piedalies!

Kurp dodies, Aizdzire?

Visu jautājumu jautājums ir... kas notiks pēc tam, kad viss būs pabeigts?

Atbilde::

Iespēju ir daudz. Konkrēti nospraustu mērķu vēl nav. Kā lūdzu??

Mūsu mērķis ir Aizdzires muižas atjaunošanas radošais process. Šobrīd nav stingri izstrādāts muižas atjaunošanas darbu saturs un to paveikšanai nepieciešamais laiks. Tas rada apzinātu telpu radošai projekta attīstības perspektīvai, dod iespēju projekta dalībnieku personiskai pašizaugsmei, kā arī vietu jaunām idejām. Šajā ziņā mūsu pieeja ir citāda – tā ir alternatīva mūsdienu darba un saimnieciskai dzīvei, kurā lielākoties viss jāsasniedz ātri, padarītais jānovērtē materiālos labumos vai pēc darba izpildes pamatrādītājiem.

Viens ir pavisam skaidrs – muižas atjaunošanas process ir ne tikai izziņas, kultūras, starptautiskās apmaiņas un sociālās atbildības darba lauks, bet tam jākļūst arī par turpmāko muižas izmantošanas formu (šie procesi viens no otra nav stingri nodalāmi). Turklāt šajā konceptā vēlamies iekļaut arī apkārtesošo zemi – gandrīz 40 ha. Ar to jau var kaut ko iesākt!

Aizdzires muižai jākļūst par vietu, kur dzīvot, ciemoties, radīt mākslu un attīstīt uzņēmējdarbību. Par vietu, kur justies labi, atpūsties un sapņot. Par satikšanās vietu ar līdzīgi domājošiem, vietu, kur justies piederīgam un kur smelties iedvesmu. Par vietu, kur sevi apliecināt un pilnveidoties.

uz augšu